leave  

立春-東風解凍:凍結於冬,遇春風而解散,不曰春而曰東者,
《呂氏春秋》曰:「東方屬木。」木,火母也,火氣溫,故解凍。

文章標籤

Letter 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()